Onderdeel: Personeel

Vraag 10: Arbeidsvoorwaarden  

Is uw salarisopbouw transparant en gebaseerd op geleverde prestaties?

 

In een transparante salarisopbouw is het voor de medewerker duidelijk hoeveel hij verdient, waar in het salarishuis hij zich bevindt en waar de hoogte van zijn salaris op gebaseerd is.

Voorbeeld
De CAO Tuincentra bevat een salarishuis gebaseerd op de mate waarin men zelfstandig werkt, de mate waarin men verantwoordelijkheid draagt voor (een deel van) het tuincentrum en waarvoor al dan niet bijzondere vak-, bedrijfs- of managementkennis noodzakelijk is. Iedere medewerker in het tuincentrum heeft toegang tot deze cao en kan aan de hand daarvan zijn salaris beoordelen op actualiteit.