Onderdeel: Logistiek & transport

Vraag 21: Vervoermanagement  

Heeft u inzicht in de voor uw bedrijf gemaakte woon-werk en zakelijke (auto)kilometers en probeert u deze terug te dringen?

 

Woon-werk kilometers zijn de kilometers die uw werknemers maken om bij uw bedrijf te komen. Zakelijke kilometers zijn de kilometers die uw medewerkers tijdens hun werkzaamheden maken.

Voorbeeld Campagne Fietsen Scoort
Fietsende werknemers leveren veel voordelen op. Ze zijn gezonder en stressbestendiger en verzuimen minder. Lichamelijk actieve medewerkers zorgen voor een goede werksfeer en een optimale arbeidsprestatie. De meeste werkgevers zien hun werknemers dus graag op de fiets verschijnen. De campagne Fietsen Scoort (www.fietsenscoort.nl) helpt daarbij.

Fietsen Scoort is een nieuwe campagne die het fietsen in Nederland op een actieve en uitdagende wijze stimuleert. Fietsen Scoort is opgenomen in het Nationaal Actieprogramma `Sport en Beweging`. Doel daarvan is om alle Nederlanders meer in beweging te krijgen. Bovendien draagt de campagne bij aan milieudoelstellingen. Minder autokilometers betekent minder broeikasgassen - fietsen draagt daardoor bij aan de leefbaarheid van het gehele land. Maar ook uw eigen bedrijf profiteert: uw bereikbaarheid wordt vergroot,want de behoefte aan parkeerplaatsen daalt. De campagne Fietsen Scoort past derhalve in een gezond en slim personeelsbeleid, hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en versterkt het positieve imago van uw bedrijf.