Onderdeel: Energie & duurzaam bouwen

Vraag 15: Duurzaam bouwen  

Maakt u bij nieuwbouw of verbouw gebruik van duurzame materialen en bouwtechnieken?

 

Duurzaam bouwen en verbouwen betekent meer dan milieuvervuiling voorkomen of energie besparen. Duurzaam bouwen houdt tevens in kiezen voor de oplossing die het minst milieubelastend is. Vaak is dit ook een goed voor uw personeel (bijvoorbeeld bij veel daglichtintreding) en daarbij ook kostenefficiënt. Dit proces begint al bij de opdrachtgever die aangeeft welke duurzaam bouwen maatregelen hij wenst.

Voorbeeld
Holcim: Bouwen is werken met grondstoffen die eindig zijn. Dat vraagt om oplossingen die inventiviteit in duurzaamheid garanderen. Holcim gaat verder dan alleen het respecteren van de geldende regelgeving. We nemen het initiatief om grondstoffen toe te passen die geschikt zijn voor hergebruik.