Onderdeel: MVO-beleid

Vraag 2: Bedrijfsstrategie  

Heeft uw bedrijf een lange termijn visie of missie geformuleerd en is maatschappelijk verantwoord ondernemen daarin opgenomen? Denk bij maatschappelijk verantwoord ondernemen bijvoorbeeld aan de manier waarop u met medewerkers omgaat, hoe u aan verwachtingen van de klant wilt voldoen en/of met het milieu omgaat.

 

Uw missie of visie van het bedrijf kan één of enkele zin(nen) zijn die de meest elementaire bedrijfsdoelen samenvat.

Voorbeeld STIHL:
Beginselen van maatschappelijke verantwoording
De STIHL Groep erkent haar sociale verantwoording als onderdeel van de maatschappij, in alle regio's waar zij actief is. Stihl respecteert de culturele, sociale, politieke en wettelijke verscheidenheid van maatschappijen en naties. In het kader van de geldende wetten en voorschriften in de betreffende landen streeft STIHL er naar, bedrijfsdoelen met de onderstaande maatschappelijke en ecologische verplichtingen in overeenstemming te brengen. Deze beginselen van maatschappelijke verantwoording zijn onderdeel van de bedrijfscultuur van STIHL. Alle medewerkers zijn er op gewezen, de inhoud van deze beginselen in acht te nemen. Bedrijfspartners en toeleveranciers werden verzocht vergelijkbare beginselen op te stellen en in hun bedrijfspolitiek op te nemen.