Onderdeel: Milieu & omgeving

Vraag 19: Samenwerken  

Werkt u samen met uw buurbedrijven?

 

Denk aan het delen van parkeerruimte, het beveiligen van een bedrijventerrein of het verwijderen van zwerfvuil.

Voorbeeld
ECOmunitypark Leeuwarden: Uniek aan het werklandschap is de beoogde wisselwerking tussen MKB-bedrijven en kennisinstellingen op een bijzondere locatie in Oosterwolde. De bebouwing op het park wordt ingepast in het bijzondere landschap; 100% duurzaam, ecologisch, moderne architectuur en vele faciliteiten direct op het park. Faciliteiten op het gebied van Research en Development, Inkoop, ICT- voorzieningen, Congres- en vergadermogelijkheden, Horecavoorzieningen en Parkmanagement zijn enkele voorbeelden van het totaalconcept van het ECOmunitypark.
Op het ECOmunitypark is sprake van een continue wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van diensten en goederen, maar ook van kennis en kunde op specifieke vakgebieden. Doelstelling is het creëren van meerwaarde voor alle bedrijven in een innovatieve en uiterst plezierige werkomgeving.