Onderdeel: Milieu & omgeving

Vraag 17: Afval  

Bent u actief bezig met het terugdringen en scheiden van afval?

 

Met afvalscheiding wordt bedoeld het gescheiden afvoeren van uw afvalstromen. Het gaat dan om gevaarlijk afval, papier, wit- en bruingoed, hout, plastic, groenafval, puin en metalen.

Voorbeeld
AquaDistri scheidt het bedrijfsafval in verschillende stromen waardoor het zelfs geld oplevert. Bovendien worden de piepschuim dozen waarin de vissen worden vervoerd net zo lang teruggenomen en hergebruikt tot ze kapot zijn. Dan worden ze gerecycled.