Onderdeel: MVO-beleid

Vraag 3: Betrokkenheid personeel  

Zijn alle medewerkers betrokken bij uw MVO doelstellingen?

 

Betrokkenheid van medewerkers betekent dat zij op de hoogte zijn van uw MVO doelstellingen en een actieve bijdrage leveren bij het verwezenlijken van deze doelstellingen.

Voorbeeld
Mars Nederland: Ons succes wordt bepaald door de inzet en het enthousiasme van onze medewerkers. Wij hechten veel waarde aan het stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Iedereen bij Mars beschikt over de vrijheid om initiatieven en verantwoordelijkheden op zich te nemen, ook op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor kunnen medewerkers vooruitgang boeken.

Vernieuwende ideeën worden beloond tijdens onze 'Making the Difference Award'. Ook stimuleren we sportief gedrag en de ontwikkeling van onze medewerkers. Dit maakt de Mars medewerker een betrokken medewerker, zo blijkt uit ons jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek.