Onderdeel: Personeel

Vraag 11: Ziekteverzuim  

Gaat u regelmatig (minimaal eens per jaar) na hoe het staat met het ziekteverzuim van uw medewerkers?

 

U kunt goed zicht houden op het ziekteverzuim als u dit op een goede manier registreert.

Voorbeeld
Tuincentrum Leurs heeft door strak beleid het verzuim terug kunnen brengen van 4% naar 1%. Het verzuimbeleid houdt in dat na een ziekmelding het bedrijf vinger aan de pols houdt. De direct leidinggevende houdt contact met de zieke werknemer, weet wat er aan de hand is en wat de verwachting is. Indien nodig neemt een hoger leidinggevende ook contact op. De procedures worden goed begeleid door een arboarts die ook controleert of men zich aan de gestelde termijnen houdt.

Het beleid heeft effect op het welzijn van de werknemers waardoor het verzuim is gedaald. Maar het levert ook direct geld op omdat ook de verzekeringspremies omlaag gaan.