Onderdeel: Personeel

Vraag 12: Werving en selectie  

Heeft u, of creëert u binnen uw bedrijf functies die ingevuld kunnen worden door mensen die minder kansrijk lijken op de arbeidsmarkt?

 

Met mensen die minder kansrijk lijken op de arbeidsmarkt worden bijvoorbeeld (ex-)WAO’ers, herintredende vrouwen, gehandicapten, allochtonen of minder validen bedoeld.

Voorbeeld
Ranzijn Tuin & Dier Alkmaar heeft afspraken gemaakt met een organisatie voor dagopvang van verstandelijk en motorische gehandicapten die worden ingezet voor specifieke werkzaamheden op het hoofdkantoor.