Onderdeel: Inkoop & assortiment

Vraag 4: Milieuaspecten inkoop  

Worden er bij de inkoop eisen gesteld aan de milieubelasting van een product of dienst?

 

Denk bij de inkoop niet alleen aan de producten die u verkoopt maar bijvoorbeeld ook aan energie, uw voertuigen en de diensten die u inkoopt.

Voorbeeld
Hillhout: Als producent van exclusief tuinhout kiezen wij hout uit duurzaam beheerde bossen in Scandinavië en Midden-Europa waarbij niet meer hout wordt gekapt dan er van nature bijgroeit. Wij streven naar volledig maatschappelijk verantwoord ondernemerschap door volledige certificering van verduurzaamd hout.