Onderdeel: MVO Beleid

Vraag 24: Concrete doelen  

Heeft u naast bedrijfseconomische doelen ook concrete milieu- en sociale doelen opgesteld?

 

Een voorbeeld van een bedrijfseconomisch doel is een bepaald omzetpercentage voor komende jaren, een voorbeeld van een concreet milieudoel is een bepaald percentage energiebesparing in de komende jaren.

Voorbeeld
Bayer: In 1992 kozen de Verenigde Naties in Rio de Janeiro voor een wereldwijde politiek van duurzame ontwikkeling (sustainable development) en stelden een agenda met actiepunten op om de milieuproblemen in de wereld aan te pakken. Duurzame ontwikkeling staat voor het spaarzaam en efficiënt gebruik maken van natuurlijke bronnen en een buitengewone zorg voor de leefomgeving in het belang van onze toekomstige generaties. De chemische industrie onderschrijft de uitgangspunten van het VN-initiatief.

Zo werd bij Bayer in de jongste tien jaar het volume afvalwater verminderd met 75%, werden lozingen in de lucht met 50% gereduceerd en werd de hoeveelheid vaste afvalstoffen met 20% teruggebracht. Bayer blijft grote inspanningen leveren om dit nog verder te verbeteren.